"Man kan godt sige, at en vedligeholdelsesplan er en manual for, hvordan du skal passe på din ejendom"

DANSKBOLIGARKITEKTUR udfører udover byggerådgivning til boligprojekter også tekniske notater og hjælper ejere og ejerforeninger med planlagt vedligehold af deres ejendom. 

Teknisk notat eller vedligeholdelsesplan ?

Et teknisk notat omfatter en besigtigelse og en kort beskrivelse af problemets omfang og om muligt et løsningsforslag eller en forbedringsmulighed. Hvis der skal akut udbedring til, kan vi bistå med styring og koordinering af håndværkere. Rådgivning kan bl.a. omhandle:

- 10 års vedligeholdelsesplan

- Råd

- Fugt og skimmel

- Revner i murværk

- Utætte tage

- Uvildig rådgivning ifm. byggeri

En god vedligeholdelsesplan anviser hvad der skal gøres, hvornår det skal gøres og hvad det koster. Således kan du som ejer let træffe afgørelser og planlægge fremadrettet vedligehold ud fra vedligeholdelsesplanen – og endda med økonomiske overslag, så du ved hvad det år for år vil koste. Man kan godt sige, at en vedligeholdelsesplan er en manual for, hvordan du skal passe på din ejendom.
 

Den gode vedligeholdelsesplan fungerer i korte træk som et værktøj, som du kan bruge til at planlægge vedligeholdelsesarbejder i den rigtige rækkefølge på en gennemtænkt måde.

 

Hvorfor skal jeg have en vedligeholdelsesplan?

Opskriften på god bygningsvedligeholdelse er at skaffe sig overblikket, planlægge sine handlinger og systematisere tilstandsvurderingen af ejendommen. Herved holdes bygningen på et optimalt niveau og man får mest muligt ud af sine penge frem for at klatte penge væk på akutte nødløsninger – som oftest bliver dyrere i sidste ende.

Ved planlægning af opgaver over en årrække kan der sågar skabes grobund for investeringer, der kan bringe bygnings- og brugsværdien op på et højere niveau til glæde for både udlejer og lejer. Der er på den måde en klar og direkte sammenhæng imellem bygningsvedligehold og bygningsværdi.


På baggrund af undersøgelser udarbejdes en rapport og et budgetværktøj som baggrund for en præsentation af vedligeholdelsesplanen ved et møde.