ARKITEKTER UDEN GRÆNSER OG PROJEKT UDENFOR

Via mit arbejde i Arkitekter Uden Grænser har jeg deltaget i projekt med flytbare træhuse til hjemløse

Projektet er desuden med i SBI forskningsprojektet BYG 2000 netværk

Uddrag fra projektgruppens beskrivelse: 

BYG UDENFOR er et arbejdsfællesskab, som giver en gruppe hjemløse muligheden for medbestemmelse og for aktivt at være medskabende af deres egne midlertidige boliger. 

Projektet skal afprøve en ny metode, hvor tilegnelsen af konkrete erfaringer og kompetencer indenfor byggeri blandt udsatte hjemløse kombineres med kompetenceopbygning til et liv i egen bolig.

For mennesker, der lever på gaden, og har gjort det længe, kan det være svært at føle sig hjemme i en bolig. Med projektet Byg UDENFOR ønsker vi at gøre det lettere ved, at de selv kan være med til at bygge små mobile og fleksible boliger, der er skabt til at understøtte det liv og den hverdag, som de ønsker og føler sig trygge ved.

Hjemløse borgere er med i hele processen; fra konceptualisering af “det gode hjem for dem”, arkitekttegning af byggeskitser og indretning af deres unikke træhus til selve byggeriet og endeligt til indflytning i boligerne, som sættes op i mindre klynger i Aarhus. Med i boligklyngerne skal følge den nødvendige socialfaglige støtte, og forhåbningen er, at nogle af beboerne på sigt finder ny motivation, nyt mod og nye kompetencer i forhold til at rykke videre til mere permanente boligløsninger.

Byg UDENFOR er et co-creation-projekt, som bliver båret af mødet mellem socialfagligt og byggefagligt arbejde og af en høj grad af inddragelse af både målgruppen, af frivillige kræfter, af lokalmiljøet og af samarbejder med kommunen og med virksomheder og civilsamfundsorganisationer, som ønsker at gøre en forskel for hjemløse i Danmark.