BOOK ET MØDE

Hvis du er nået her til, går du måske med mange tanker om dit byggeri. 

Er det muligt? Hvad koster det? Hvad kan arkitekten hjælpe mig med? - er alle helt naturlige spørgsmål, der kan dukke op.

På et møde kan du fremlægge dine ideer og tanker, og jeg vil komme med inputs og kunne rådgive omkring priser og lovgivningsmæssige krav, så du kan komme videre. 

Herefter er det ofte nærliggende, at der tegnes et skitseforslag, så du kan få syn for sagen, og om ideer, tanker og krav holder.